Loopbaanscans voor VO. Just Focus

Focus ondersteunt medewerkers in het voortgezet onderwijs met loopbaan-ontwikkelscans en employabilitytrainingen


VOION, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, subsidieert op grond van het sectorplan Voortgezet Onderwijs voor onderwijsorganisaties een aantal investeringen met het oog op duurzame inzetbaarheid. De subsidie is fors (50%), en helpt onderwijsorganisaties te investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers.
U kunt tot april 2017 gebruik maken van de subsidieregeling.

Ontwikkel-loopbaanscan

Voor alle werknemers van het VO geldt dat zij gebruik kunnen maken van de gesubsidieerde ontwikkel-loopbaanscan. Focus loopbaanprofessionals helpen hen inzicht te krijgen in de eigen capaciteiten en mogelijkheden. De scan bestaat uit 1 of 2 individuele gesprekken, e-coaching en toegang tot het Focus Loopbaanportaal met loopbaaninstrumenten en tests die direct zicht geven op competenties, capaciteiten en functies. Om u een beeld te geven van vragen die uw medewerkers kunnen hebben:

 
- Hoe zorg ik voor een goede balans in mijn leven, in mijn werk?
- Hoe kan ik effectiever functioneren?
- In hoeverre komen mijn competenties overeen met mijn huidige functie,
  mijn gewenste functie of mijn nieuwe functie?
- Hoe kan ik mij verder ontwikkelen in mijn huidige baan?
- In welke richting wil ik mijn carrière voortzetten?

Meer informatie over de subsidiëring van de ontwikkel-loopbaanscan vindt u hier.

Employabilitytraining

De employabilitytraining is bedoeld om met ontslag bedreigde werknemers in het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij hun oriëntatie op of het zoeken naar een andere baan. De begeleiding en training van Focus richt zich vooral op het vertalen van kennis en ervaring naar competenties, het krijgen van inzicht in de arbeidsmarkt en de eigen positie.

Daarnaast wordt gewerkt aan een goede arbeidsmarktpresentatie, waaronder bijvoorbeeld netwerkvaardigheden, omgaan met social media, solliciteren, etc. De training geeft de medewerker ook handvatten hoe om te gaan met de gerezen situatie en het aanstaande baanverlies. 

Meer informatie over de subsidiëring van de employabilitytraining vindt u hier.

Contact

Als u werknemers wilt opgeven voor de scan of de training dan kunt u dit doen door contact op te nemen met vo@focusnederland.nl.