Ontwikkeladvies voor 45 plussers. Just Focus

Het Ontwikkeladvies is een gesubsidieerd loopbaanadvies van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De subsidieregeling loopt tot 10 januari 2020.

Aanmelden

Door hier te klikken kom je op het aanmeldformulier. Als dit formulier is ingevuld kunnen we direct zien of je in aanmerking komt voor de subsidie en nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Voor wie?

Alle werkenden (werknemer, ambtenaar of zelfstandige zonder personeel) die 45-plusser zijn en minimaal 12 uur per week werkzaam zijn, kunnen ontwikkeladvies krijgen waardoor zij bewust na gaan denken over hun werktoekomst. Resultaat kan zijn dat zij zich verder ontwikkelen of een loopbaanswitch maken.
45-Plussers die werkloos zijn, hun werk wegens ziekte niet meer kunnen doen, of waarvoor er een ontslag/reorganisatie regeling van kracht is kunnen niet deelnemen.

Waarom loopbaan ontwikkeladvies?

De AOW-leeftijd stijgt en dat is vooral voor de huidige 45-plussers een grote verandering. Dit kan in sommige beroepsgroepen een grote uitdaging zijn doordat het werk fysiek of mentaal zwaar is en daarom op termijn niet vol te houden is. Ook kan het werk over vijf jaar, in de huidige vorm, niet meer bestaan. Door een eenzijdig arbeidsverleden, veel werkspecifieke kennis, te weinig kennis van nieuwe ontwikkelingen kan dit problemen opleveren. Dit betekent:

  • tijdig nadenken over de verdere loopbaan;
  • inzicht krijgen in mogelijkheden en obstakels om werkend de pensioenleeftijd te bereiken, en
  • hoe de mogelijkheden te benutten en de problemen op te lossen.

Het ontwikkeladvies kan deze 45 plus medewerkers de regie over hun loopbaan geven en handvatten om hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten. 


Geen kosten

Voor medewerkers die aan de voorwaarden voor deelname aan het Ontwikkeladvies voldoen is het advies kosteloos. De uitvoerende loopbaanprofessional van Focus vraagt de subsidie aan. 

Aanmelden

Door hier te klikken kom je op het aanmeldformulier. Als dit formulier is ingevuld kunnen we direct zien of je in aanmerking komt voor de subsidie en nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Waarom het loopbaan ontwikkeladvies bij Focus?

• 30 jaar ervaring als loopbaanadviesbureau;
• deskundige loopbaanadviseurs die voldoen aan de criteria: CMI gecertificeerd of Noloc geregistreerd;
• traject op maat, afgestemd op de situatie en vraagstelling van de medewerker;
• met een concreet arbeidsmarktadvies en een toets van de arbeidsmarktwaarde van de medewerker;
• inclusief een advies over alternatieve beroepsmogelijkheden en passende vacatures;
• met 8 weken gebruikmaking van een loopbaanportaal met loopbaanvragenlijsten, tests en arbeidsmarkttools;
• vanuit 13 locaties in Nederland.

Wat betekent het voor u als werkgever?

U kunt het ontwikkeladvies onder de aandacht brengen als u medewerkers heeft die behoren tot de doelgroep. Uw medewerker beslist zelf of hij hiervan gebruik maakt en hoeft u niet daarvan op de hoogte te brengen. Het resultaat voor u als werkgever is dat uw medewerker tijdig gaat nadenken over zijn verdere loopbaan en over wat zowel obstakels als mogelijkheden zijn om duurzaam inzetbaar en vitaal zijn pensioenleeftijd te bereiken.