Premobiliteit. Just Focus

Inzetbaarheidscan

De inzetbaarheidscan is een kort loopbaantraject bedoeld om concrete vragen over ontwikkeling, transitie, arbeidsmarkt, beroepsheroriëntatie of scholingskeuze te beantwoorden.

De scan motiveert medewerkers hun loopbaanontwikkeling in eigen hand te nemen. Het traject wordt afgesloten met een actieplan waarin concrete afspraken over een volgende stap zijn geformuleerd.