Re-integratie: beter aan het werk. Just Focus

Re-integratie 1ste spoor

Als een medewerker na uitval door ziekte alvast een start wil maken met het onderzoeken van kansen en mogelijkheden, kan dit met ondersteuning van een 1ste spoortraject van Focus. Bijvoorbeeld wanneer tijdens het eerste ziektejaar al een vermoeden bestaat dat terugkeer in de eigen functie lastig kan worden. Een proactieve houding van langdurig zieke medewerkers en het besef dat zij medeverantwoordelijk zijn voor het vinden van oplossingen geldt als één van de succesfactoren bij re-integratie.

Door het tijdig starten van een 1ste spoortraject wordt de medewerker gestimuleerd deze verantwoordelijkheid op te pakken. Het traject is gericht op het effectief omgaan met de veranderde situatie, het ontwikkelen van een helder zelfbeeld in relatie tot werk en persoonlijke profilering. Zo wordt de medewerker in zijn kracht gezet en re-integratie bespoedigd. Wanneer terugkeer in de eigen functie niet mogelijk is zijn er bovendien al belangrijke stappen gezet om passende alternatieven binnen of buiten de organisatie te bepalen.

Aanpak 1ste spoor re-integratie

Adviesgesprekken

Een 1ste spoor re-integratietraject bestaat uit 8 gesprekken met een loopbaanadviseur waarin de begeleiding wordt afgestemd op de fase van herstel. We combineren onze kennis van veranderingsprocessen, stress, Wet Verbetering Poortwachter, loopbaanvragen en de arbeidsmarkt, om medewerker en organisatie optimaal te ondersteunen.

Focus loopbaanportaal 

Gedurende en tot en met 3 maanden na afronding van het traject krijgt de medewerker toegang tot een persoonlijke digitale leeromgeving. Hierin kan hij aan zijn ontwikkeling werken door testen en opdrachten die aansluiten op zijn terugkeer naar werk. Ook zijn er filmpjes, boekentips, informatie over werkgeluk en de arbeidsmarkt terug te vinden. Bovendien biedt het portaal een database met beroepen, opleidingen en vacatures (BOV) waarin de medewerker inzicht krijgt in welke beroepen aansluiten op zijn profiel en kan hij direct solliciteren op de bijhorende vacatures.