Vitaliteit. Just Focus

Duurzame inzetbaarheidscan

De Vital@work survey brengt vitaliteit, bevlogenheid, employability en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, teams en organisatie in kaart. Op basis van deze screening kunnen aandachtsgebieden worden geïdentificeerd en plannen gemaakt om de vitaliteit van uw organisatie te vergroten. Het meetinstrument is ontwikkeld met onze partner Luuk Simons van de TU Delft. Het biedt een individuele rapportage voor de medewerker en daarnaast een (geanonimiseerde) managementrapportage op organisatie- of groepsniveau. Bij programma’s voor bevordering van duurzame inzetbaarheid kan dit meetinstrument worden gebruikt als resultaatmeting. Door eerst een 0-meting en vervolgens een of meer vervolgmetingen te doen kan worden vastgesteld of de ingezette interventies resultaat sorteren.