Aangepaste dienstverlening

De individuele begeleiding van onze cliënten wordt gecontinueerd door extra telefonische en online coaching.

Download hier het Werkgeversadvies coronavirus en de veelgestelde vragen over het coronavirus

Medewerkers. Just Focus

Albert Los
manager commercie
E: a.los@focusnederland.nl
T: 088 007 1400
> Enschede > Groningen > Leeuwarden > Amsterdam > Arnhem > Zwolle > Utrecht > Leiden