Huidige functie als leidinggevende paste niet meer

We gaan in gesprek met Meta Dijkstra, inzetbaarheidscoach/loopbaanadviseur bij Focus Nederland. Zij ziet dat als iemand inzicht in zijn competenties en mogelijkheden heeft die persoon zelfvertrouwen krijgt en groeit als persoon.

“Elk loopbaanadviestraject draagt bij aan de bewustwording, inzicht en zelfvertrouwen van iemand, en is daardoor in mijn ogen altijd van toegevoegde waarde. Tussen de begin- en eindsituatie zie je iemand enorm groeien. Wanneer je stress ervaart, heb je weinig grip en overzicht. Met een loopbaanadviestraject zorgen we ervoor dat iemand zichzelf opnieuw herijkt en zicht krijgt op waarom je doet wat je doet en hoe je op bepaalde situaties reageert. Zie dit herijken als een soort APK maar dan voor je loopbaan: Onderzoek waar je nu staat en wat je kunt doen om je inzetbaarheid voor de toekomst te verbeteren.

Bijvoorbeeld: er komt iemand met de vraag hoe hij weer met plezier naar zijn werk kan zodat hij ook weer meer energie krijgt. Mijn werkwijze is dan heel pragmatisch. Naar aanleiding van die betreffende loopbaanvraag maken we samen een plan van aanpak en maken concreet waar die persoon wel of geen energie van krijgt. Natuurlijk op een manier die past bij die persoon. Alleen dan wordt iemand enthousiast om echt aan de slag te gaan. Dat gaat stap voor stap. Iemand weer vertrouwen en geloof geven in zijn eigen kunnen, kost nu eenmaal tijd. Het doel is om een volgende loopbaanstap concreet te maken en emotie en zingeving in het werk aandacht te geven.”

Mijn drie tips voor iemand die werkstress ervaart:

  • Probeer afstand te nemen van je situatie en laat je hierin begeleiden.
  • Herken de stressmomenten in jouw werk en kijk of je deze kunt terugbrengen.
  • Verandering komt met kleine stapjes, zoek niet naar de snelle oplossing.

Uit de praktijk: Loopbaanadviestraject waar het ging om een 50-plusser die zijn balans wilde vinden in het werk en beter met werkstress om wilde leren gaan.

Meta: “Ik startte het traject ‘Veerkracht en balans’ met een man die veel stress ervaarde in zijn werk, en daardoor ook privé geen rust kon vinden. Samen hebben we gekeken naar wat nu precies het probleem was. Hier kwamen we achter door de volgende vragen te stellen: wanneer zat je wel lekker in je vel en in welke functie was dat? Waar ben je bang voor?

Vragen stellen werkt als een spiegel voorhouden. Ik wilde hem bewust maken van wat hem tegenhield om stappen te zetten. Daardoor ontstond ook een loopbaanvraagstuk en hadden we het niet alleen over stress.

Uiteindelijk werd duidelijk dat deze persoon niet durfde toe te geven dat de huidige functie als leidinggevende niet meer bij hem paste. Uit angst dat hij zijn baan zou verliezen maakte hij geen keuze om stappen te nemen. Daarin heb ik hem begeleid. Door de inzet van testen en oefeningen uit het Focus loopbaanportaal, gesprekken en gerichte acties werd duidelijk welke functie in de huidige levensfase wel bij hem past en waar hij plezier in heeft. Resultaat is dat hij heeft gekozen voor een baan bij een ander bedrijf en niet meer in een leidinggevende functie. Dat past beter. Bovendien heeft hij geleerd stressfactoren eerder te herkennen.”

Meta Dijkstra: “Soms zijn mensen ver weggedreven van hun eigen ambities en waarden. Door die inzichtelijk te maken kunnen ze opnieuw keuzes maken en met een helder stappenplan invulling geven aan een passende werktoekomst.”