Loopbaanbegeleiding bij een Bore out

Onlangs ging onze adviseur Suzanne in gesprek met een medewerker ‘Jan’ van Reclassering omdat hij ontevreden was met zijn baan, met welk onderdeel was niet duidelijk en hij kwam volgens zijn omgeving ´verveeld´ over: Jan had last van een bore out. Reden voor actie!

Een bore-out is een vorm van extreme verveling op het werk. Een bore-out zou worden veroorzaakt door routinematig werk, of werk onder het niveau van de medewerker. De symptomen zouden vergelijkbaar zijn met die van een burn-out: vermoeidheid en depressiviteit.

De inzetbaarheidsscan

Na kennismaking met de medewerker en zijn leidinggevende werd besloten een Inzetbaarheidsscan in te zetten. Dit is een kort, individueel intensief traject waarbij de medewerker op praktische wijze inzicht in en antwoord krijgt op zijn persoonlijke loopbaanvraag. De focus van het maatwerktraject kan liggen op de beleving van de huidige functie, de belangrijkste persoonlijke en werkkwaliteiten, ontwikkelpunten, het persoonlijk functioneren of de wensen, ambities en mogelijkheden in relatie tot de verdere loopbaan.

Het praktijkverhaal

De loopbaancoach Suzanne: “Nadat Jan verschillende vragenlijsten in het loopbaanportaal had beantwoord en gesprekken had gevoerd met personen in zijn omgeving zijn we met die  resultaten aan de slag gegaan. Samen hebben we die resultaten vertaalt naar de huidige en gewenste situatie. Ook de privé / werk balans hebben we hierbij betrokken.Om inzicht te krijgen in welke functies Jan leuk vindt heeft hij ook nog een aantal verkennende netwerkgesprekken gevoerd.

Conclusie

  • De huidige functie van Jan biedt voor deze levensfase voldoende uitdaging om verder te groeien.
  • In de toekomst ambieert Jan een andere functie, maar in combinatie met zijn privé omstandigheden is zijn huidige functie voldoende interessant en energiegevend.
  • Bovenstaande heeft Jan verwerkt in een concreet inzetbaarheidsplan, waar hij over in gesprek is gegaan met zijn leidinggevende.  De komende 2 jaar zijn vastgelegd in dit plan, zodat hij aan zijn gewenste ontwikkeling richting de toekomst kan gaan werken. Zijn leidinggevende biedt hem de gewenste ondersteuning hierbij.

Jan over het resultaat van de inzetbaarheidsscan: “Ik heb onlangs een functioneringsgesprek gehad en mijn leidinggevende is erg positief. Ze heeft mij ten faveure als het ware zien veranderen en merkt dat ik met mijzelf aan de slag ben gegaan. Daarom ben ik blij dat ik het traject heb gedaan, omdat ik veel over mijzelf heb geleerd en mij meer bewust ben van waar mijn krachten liggen en wat mijn minder sterke punten zijn. Ik kijk terug op een prettige, constructief samenwerken met mijn coach in een traject van daar waar ik  was, richting daar waar ik in de toekomst naartoe wil.

De naam van de medewerker is fictief in verband met privacy. Meer weten over een Bore out? Bel met 088 007 1400 of mail naar info@focusnederland.nl.