Trainingsaanbod. Just Focus

Stressherkenning en stressmanagement

In deze training leren deelnemers stress tijdig te herkennen en te managen. Zo wordt het werkplezier van hun teamleden vergroot en stress gerelateerd verzuim tegengegaan. Herkenning van stressveroorzakers en de fysieke, psychische en sociale gevolgen van stress komen aan de orde. Daarnaast oefenen de deelnemers om medewerkers op een directe en transparante manier aan te spreken op stresssignalen.

Om ervoor te zorgen dat de managers het gesprek met hun medewerkers ook vanuit eigen ervaring insteken wordt in de training ook aandacht besteed aan de eigen werkstress. Dit geeft handvatten om de eigen werkstress adequaat te managen en zo een goed rolmodel te zijn voor je medewerkers.