Ik ben een medewerker Ik ben een werkgever Aanmelden

Focus bestaat 35 jaar..

.. en wie jarig is trakteert!

Geopende traktatie

Het kaartspel ‘werk als waarde’

Ontdek wat voor jou belangrijk is in werk en hoe jou dat helpt om je verder te ontwikkelen. Je krijgt een indruk van hoe het staat met jouw duurzame inzetbaarheid en wat er eventueel nog nodig is om die te vergroten. Eén van de uitgangspunten is namelijk dat je duurzaam inzetbaar blijft als je waarden kunt realiseren die voor jou belangrijk zijn. ‘Werk als waarde’ is ontwikkeld door Prof. dr. Jac van der Klink.

Binnenkort nieuwe traktaties

Houd onze LinkedIn-pagina in de gaten.
LinkedIn
Focus logo 35 jaar

Een goede reden om eens terug te blikken

Hoe zijn we als organisatie gestart en welke ontwikkelingen hebben we doorgemaakt om met de arbeidsmarkt mee te bewegen?
Lees onze historie

Actievoorwaarden

1.  Winacties worden uitgeschreven door Focus Nederland en hierop zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
2.  Deelname aan acties is gratis. Je maakt kans om te winnen als je het juiste antwoord hebt gegeven op onze stelling op onze LinkedIn pagina.
3.  Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
4. Om deel te kunnen nemen aan de winactie en om ervoor te zorgen dat Focus u kan berichten indien u een prijs heeft gewonnen, is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens van u verwerken. Het gaat hierbij om uw naam en contactgegevens. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden door Focus enkel gebruikt voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. Nadat alle prijzen zijn uitgereikt, worden uw persoonsgegevens vernietigd. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op inzage, verbetering, aanvulling of afscherming van uw persoonsgegevens en kunt u ons om verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken. Om van deze rechten gebruik te maken, kunt u een e-mail sturen naar privacy@focusnederland.nl.
5.  Focus leeft de Reclame Code Social Media na.
6.  De looptijd van de actie loopt tot en met 20 april 2023. Vanaf 16 maart 2023 maken we elke week een winnaar bekend.
7.  Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
8.  De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
9.  Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie geïnformeerd middels een post van Focus op onze LinkedIn pagina.
10. Focus kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Focus voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Focus.
15. Focus handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Focus via het contactformulier. Je ontvangt binnen 2 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.