Algemene Verordering Gegevensbescherming. Just Focus

Privacy statement (AVG)

Verwerking van persoonsgegevens door Focus Nederland B.V. Focus is een innovatieve dienstverlener op het gebied van Human Resources in de ruimste zin van het woord. We adviseren en ondersteunen werkgevers die hun medewerkers stimuleren en inspireren om zich te ontwikkelen teneinde hen duurzaam inzetbaar te houden. Focus gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die worden verwerkt. Dit privacy statement is een heldere samenvatting van ons privacy reglement. Het privacy reglement is ook te lezen en te downloaden van onze website.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat mag u wel en niet vastleggen bij een ziekmelding?