Ik ben een medewerker Ik ben een werkgever Aanmelden

Privacyreglement

Focus Nederland is een landelijke organisatie in loopbaanadvies- en ontwikkeling. Of een organisatie medewerkers wil faciliteren in hun ontwikkeling, wil stimuleren om een volgende stap te zetten of wil ondersteunen bij hun re-integratie. We doen wat nodig is en wat werkt.

Focus gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Persoonsgegevens van cliënten

Focus verwerkt persoonsgegevens om haar diensten goed te kunnen uitvoeren. Deze persoonsgegevens hebben wij van jou of jouw werkgever ontvangen. Focus verkoopt deze persoonsgegevens niet aan derden. Wij bewaren de persoonsgegevens tot 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Focus.

Bezoekers van de website van Focus

Als je een bezoek brengt aan onze website en gegevens invult (bijvoorbeeld via het contactformulier) dan worden de persoonsgegevens die je achterlaat verwerkt. Hiervoor geldt dezelfde gegevensverwerking. Daarnaast maakt Focus op haar website gebruik van cookies. In onze cookieverklaring kun je meer lezen over wat cookies zijn en welke cookies Focus op haar website plaatst.

Sollicitanten

Om de procedure van sollicitaties goed te laten verlopen verwerken wij alleen noodzakelijke gegevens die zijn aangeleverd. De persoonsgegevens zullen vier weken nadat de vacature is vervuld worden verwijderd. Soms vragen we aan de sollicitant of wij de gegevens langer mogen bewaren. Als hiervoor toestemming is gegeven, dan worden de persoonsgegevens zes maanden bewaard.

Beveiliging van de data

Een adequate beveiliging van persoonsgegevens is zeer belangrijk. Focus treft alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonsgegevens veilig te stellen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om jouw persoonsgegevens:

  • in te zien
  • aan te laten passen als deze niet juist zijn
  • te verwijderen
  • slechts beperkt te gebruiken
  • over te dragen

Je hebt ook het recht om schriftelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je bezwaar maakt, willen wij graag weten waarom je het niet eens bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht je vragen hebben over de verwerking van persoonsgegevens door Focus, dan kun je contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens.

  • Focus Nederland B.V.
  • T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
  • Science Park Eindhoven 5127  I  5692 ED Eindhoven  I  privacy@humantotalcare.nl

Toelichting op het privacyreglement

HumanTotalCare is een innovatieve dienstverlener op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid. Vanuit diverse merken, namelijk HumanCapitalCare, ArboNed, Mensely, en Focus Nederland, werken we aan een gezonder en vitaler werkend Nederland. Dit doen we onder meer door het verlenen van zorg en door het ontwikkelen van slimme softwareapplicaties die werkgevers, werknemers en zorg- professionals helpen bij het bevorderen en bewaken van werk, gezondheid en vitaliteit. Deze softwareapplicaties worden ontwikkeld en beheerd door IT&Care, het onafhankelijke IT-bedrijf van HumanTotalCare. Bij de uitvoering van onze dienstverlening, worden persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld wanneer je op het spreekuur van een van onze bedrijfsartsen ben geweest, je weleens door ons bent gekeurd of indien je als werkgever gegevens van werknemers aan ons verstrekt. Mogelijk vraag je je af wat er met die persoonsgegevens gebeurt, wie er toegang heeft tot de persoonsgegevens en hoe de persoonsgegevens worden beveiligd. Antwoord op deze vragen vindt je in de privacyreglementen van de diverse merken binnen HumanTotalCare. Omdat de dienstverlening per merk verschilt, heeft ieder merk een eigen privacyreglement waarin wordt uitgelegd hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. In dit leaflet geven we antwoord op de meest voorkomende vragen over onze privacyreglementen en de verwerking van persoonsgegevens binnen HumanTotalCare.