Ik ben een medewerker Ik ben een werkgever Aanmelden

Algemene voorwaarden

Focus Nederland B.V. (hierna: ‘Focus’) is een landelijke loopbaanadvies- en coachingsbureau. Focus biedt concrete oplossingen voor duurzame inzetbaarheid en (pre)mobiliteit, voor zowel werkgevers als werknemers. Focus is CEDEO-erkend en is aangesloten bij diverse brancheorganisaties voor onder andere re-integratie, loopbaanbegeleiding, outplacement en coaching, waaronder OVAL. Focus werkt daarnaast met Noloc erkende loopbaanprofessionals die beschikken over het keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL).

Als onafhankelijke partner werkt Focus aan een duurzame ontwikkeling van mens, werk en organisatie in alle diversiteit en richt zij zich op het bereiken van een helder en betekenisvol resultaat. Focus voelt zich sterk verbonden met mensen, hun ontwikkeling en met organisaties die daarin willen investeren.

De dienstverlening van Focus richt zich op de begeleiding van de Cliënt en wordt uitgevoerd in opdracht van de Opdrachtgever, dan wel de Cliënt. De Cliënt heeft te allen tijde het recht om de dienstverlening van Focus te weigeren of te beëindigen. Als dat gebeurt, zal Focus aan de desbetreffende Cliënt geen diensten meer verrichten. De eigen inzet van Cliënt is een voorwaarde voor acceptatie en voor uitvoering van een opdracht door Focus.

Focus voert haar dienstverlening uit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het privacyreglement van Focus kunt u lezen hoe Focus omgaat met de bescherming van persoonsgegevens. Het privacyreglement kan worden geraadpleegd op de website van Focus, www.focusnederland.nl.