Disclaimer. Just Focus

Disclaimer

Gebruik website

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Focus Nederland B.V. Ondanks dat er veel aandacht wordt besteed aan het behouden van de actualiteit, volledigheid, correctheid en toegankelijkheid van de website blijft het mogelijk dat de inhoud van de website verouderd, incompleet of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Focus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op de website www.focusnederland.nl. Het is mogelijk dat via de website www.focusnederland.nl van Focus Nederland B.V. toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Focus Nederland B.V. is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op die websites en/of pagina’s. Via de website www.focusnederland.nl kunnen e-mails verstuurd worden. Focus Nederland B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet of te laat ontvangen van deze e-mails. Logo’s op de website www.focusnederland.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Focus Nederland B.V. niet worden gebruikt. Indien u informatie op deze website aantreft waarvan u denkt dat die onjuist is, dan kunt u contact opnemen met Focus Nederland B.V. via info@focusnederland.nl.

Informatie van derden, producten en diensten

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de besloten vennootschap zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel Focus uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Focus Nederland B.V. geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door de vennootschap uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel de vennootschap zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De vennootschap aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.