Levering, privacy en klachten. Just Focus

Onze leveringsvoorwaarden: Levering

Privacyreglement

Privacystatement

AVG: wat mag u wel en niet vastleggen bij een ziekmelding?

Vind hier onze klachtenprocedure. U kunt een klacht mailen naar privacy@focusnederland.nl of bellen met 088 007 1400.