Ik ben een medewerker Ik ben een werkgever Aanmelden

Inzet van virtual reality voor medewerkers met burn-out

Wat gaan jullie doen?

In de sector sociaalwerk, jeugdzorg en kinderopvang zijn de cijfers van uitval door overbelasting en burn-out al jaren hoog. Technologische innovatie inzetten om mensen duurzaam te laten meedoen aan de arbeidsmarkt. Daarvoor gaat het Verwey-Jonker Instituut  de komende vier  jaar met belangrijke partners uit de sector Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang aan de slag. Onderzoeker Ines Schell-Kiehl is projectleider en vertelt er meer over.

“Met behulp van Virtual Reality willen we werknemers, die langdurig met burn-out thuiszitten, behouden voor de arbeidsmarkt . Zowel werknemers als werkgevers krijgen een virtual reality (vr) bril en worden getraind. Met behulp van de bril kunnen werknemers verschillende taken en functies uitproberen die ze zouden willen uitoefenen bij hun terugkeer op de werkvloer. Ook kunnen ze met behulp van vr sollicitatiegesprekken oefenen. Werkgevers krijgen via vr een simulatie om zich beter te kunnen verplaatsen in de werknemers met een burn-out. Hoe voelt dat en wat is er nodig om weer duurzaam aan het werk te kunnen?

Is virtual reality al eerder ingezet voor re-integratie?

“Naast het Verwey-Jonker Instituut is er een aantal consortiumpartners bij dit project betrokken. Het XR Lab van Saxion en Enliven zijn de technische partners en brengen hun expertise op het gebied van virtual reality mee, HumanTotalCare en Focus Nederland dragen met hun expertise op gebied van verzuimmanagement en re-integratie bij. Het Arbeidsmarktfonds Fonds Collectieve Belangen (FCB) is van en voor alle tweehonderdduizend werknemers en bijna vijfduizend werkgevers in Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang, en vertegenwoordigt het perspectief van werknemers én werkgevers in dit project. Nauw betrokken zijn daarnaast werknemers en werkgevers van Pactum jeugdzorg en last but not least de ervaringsdeskundigen die ons  helpen om innovatie tot stand te krijgen die er écht toe doet.”

Financiering:

We ontvangen voor dit project subsidie vanuit het programma ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’ van ZonMW.

Het ZonMW programma richt zich op de overkoepelende vraagstelling:

Meer informatie over alle zeven gehonoreerde projecten is te vinden op 7 nieuwe projecten voor betere begeleiding bij re-integratie zieke werknemers bij een andere organisatie – ZonMw Digitale Publicaties

Projectleider: Ines Schell-Kiehl van Verwey Jonker Instituut

Op dit moment worden Virtual Reality belevingen vaker ingezet bijvoorbeeld in de gezondheidszorg bij mantelzorgers voor mensen met dementie of bij professionals die met mensen met LVB werken. Ook bij pijnbestrijding in het ziekenhuis kan VR worden ingezet of om beweging te stimuleren. In de jeugdzorg wordt VR gebruikt om bijvoorbeeld professionals over de gevolgen van huiselijk geweld te trainen of in het kader van vechtscheidingen leren ouders zich doormiddel van VR beter in het perspectief van hun kind verplaatsen. UVV gebruikt deze technologie het voor baan oriëntatie bij jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Hoe kunnen we je helpen?

Keuzehulp

De keuzehulp helpt je met het nadenken over je vraag en welk traject het beste bij je past.
Keuzehulp

Chat

Stel je vraag via de chat of mail naar info@focusnederland.nl. We zijn op werkdagen van 08.30-17.00 uur bereikbaar.
Chat

Telefonisch contact

Je kunt ons op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur bereiken op 088 007 14 00. Wil je liever teruggebeld worden? Dat kan ook. Stel je vraag dan via ons contactformulier.
Bellen