Ik ben een medewerker Ik ben een werkgever Aanmelden

Focus op loopbaancoaching om uitval te voorkomen

Als een medewerker zich regelmatig ziekmeldt of uitvalt, kan er meer aan de hand zijn. Past de functie nog wel goed bij de medewerker en het leven dat hij of zij leidt? En sluit de functie nog wel aan bij de mogelijkheden, uitdagingen en ambities van de medewerker? Of is er een mismatch? Loopbaancoaching geeft zicht op wat er nodig is om uitval te voorkomen. Loopbaancoaching is een combinatie van persoonlijke gesprekken en toegang tot een digitale leeromgeving vol kennis, inspiratie, trainingen en opdrachten.

Meld een medewerker aan

Zorg voor beweging

Wat is het?

Tijdens het traject loopbaancoaching om uitval te voorkomen ontdekt jouw medewerker wat voor hem of haar belangrijk is. Samen met een loopbaancoach onderzoekt de medewerker wat er moet veranderen om gezond, gemotiveerd en competent aan het werk te blijven. In de huidige functie, in ander werk of misschien zelfs bij een andere organisatie. Loopbaancoaching is een combinatie van persoonlijke gesprekken en toegang tot een digitale leeromgeving vol kennis, inspiratie, trainingen en opdrachten.

Hoe werkt het?

Loopbaancoaching 
Het traject bestaat uit acht gesprekken met een eigen loopbaancoach. Samen met de coach onderzoekt de medewerker talenten, competenties en motivatie om beter zicht te krijgen op zichzelf in relatie tot werk. Vanuit dit inzicht wordt bepaald wat er nodig is om duurzaam aan het werk te blijven en een actieplan gemaakt. Daarbij kan het gaan om aanpassing van gedrag om beter te functioneren of aanpassing van taken om de huidige functie beter passend te maken. Wanneer blijkt dat de huidige functie niet meer passend is kan het actieplan bestaan uit een eerste verkenning van functies die wel aansluiten. De loopbaancoach biedt praktische ondersteuning bij de uitvoering van het plan.

Loopbaanportaal
Tijdens en tot drie maanden na het traject krijgt de medewerker toegang tot het Focus loopbaanportaal. Via wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde vragenlijsten ontdekt de medewerker talenten, motivatie en wat werk voor hem of haar betekent. Ook vind je er opdrachten, inspirerende filmpjes en informatie over mentale en fysieke vitaliteit. In deze digitale leeromgeving wordt het traject doorlopen met de bijbehorende modules. En de medewerker kan er te allen tijde vragen stellen aan de loopbaancoach.

Waarom gaat dit traject mijn medewerker helpen?

De gesprekken met de loopbaancoach plus de inspiratie en oefeningen in het loopbaanportaal stimuleren de medewerker om direct aan de slag te gaan met zijn of haar uitdaging. Om regie te nemen en stap voor stap toe te werken naar de stip op de horizon: gemotiveerd en met plezier aan het werk te zijn en zo uitval voorkomen.

Wat is het resultaat?

Na een loopbaancoachingtraject heeft de medewerker:

  • inzicht in talenten en motivatie
  • kennis van wat er nodig is om verder te komen
  • vertrouwen dat dit gaat lukken
  • zelf de regie genomen om weer lekker aan het werk te zijn
  • richting in de eigen functie, of zicht op ander werk binnen of buiten de organisatie.

Borgen van resultaten

Terugkoppeling aan jou als werkgever helpt om de resultaten van een traject goed te borgen. Daarom adviseren we om het traject uit te breiden met tenminste één van de onderstaande mogelijkheden:

  • Actieplan en advies: een verslag van het traject dat de medewerker beschikbaar kan stellen aan de werkgever. Meerprijs € 86,50 exclusief btw.
  • Driegesprek: evaluatie van traject en resultaten in een driegesprek (online via Microsoft Teams of op locatie Focus) met werkgever, werknemer en loopbaancoach. Meerkosten: € 86,50.

Trajectkeuze

Regulier: vijf gesprekken.

Wat kost het?

De prijs van dit traject is € 1035,- exclusief btw.
Uitbreiding van het traject, per gesprek van een uur € 173,- exclusief btw.

Hoe lang duurt dit traject?

Dit traject duurt tien weken. 

“Aan de telefoon had de coach duidelijk aangegeven dat er ook regie bij mij ligt. Dat ik verantwoordelijk ben voor wat we bespreken, welke thema’s ed. Zij is degene die ‘meeloopt’ met mijn ontwikkeling en door het stellen van kritische vragen mij laat nadenken om zelf tot oplossingen te komen. Dit sprak mij aan. Ik had er vertrouwen in.”

Ik kies dit traject voor een medewerker

Meld de medewerker dan direct aan. Nadat de aanmelding hebt gedaan ontvang je een e-mail bevestiging met daarin de vervolgstappen om dit traject in gang te zetten. Wij kijken er naar uit om deze medewerker te inspireren en ondersteunen en de gewenste doelstellingen te bereiken. Samen zorgen wij voor beweging werk.
 Heb je nog een vraag? Stel je vraag hier.

Meld je aan