Ik ben een medewerker Ik ben een werkgever Aanmelden

Als je door ziekte je eigen werk niet meer kunt doen

Re-integratiespecialist Karin van Eijk ging voor de Nederlandse leverpatiëntenvereniging in gesprek met Yvette van Etten, loopbaan- en re-integratieadviseur bij Focus. Yvette is overtuigd dat werk bijdraagt aan levensgeluk. “Het geeft je een gevoel van eigenwaarde als je werkt”, aldus Yvette.

Wat houdt jouw werk in?
“Ik help mensen die vragen hebben over hun loopbaan en mensen die uitvallen door ziekte en daardoor terechtkomen in een re-integratietraject tweede spoor. Als een medewerker langer dan één jaar ziek is, wordt door de werkgever een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet. Dat is bepaald in de Wet verbetering poortwachter. De arbeidsdeskundige kan een re-integratietraject tweede spoor adviseren als blijkt dat terugkeer bij de eigen werkgever niet waarschijnlijk is. De werkgever kan een re-integratiebureau inschakelen om de medewerker te begeleiden in een re-integratietraject tweede spoor. Als re-integratieadviseur werk ik nauw samen met arbodienstverleners om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de situatie van een medewerker en de juiste stappen te kunnen zetten.”

Kun je meer vertellen over het re-integratietraject tweede spoor? Hoe pak je dat aan?
“Het kan zijn dat de arbeidsdeskundige vaststelt dat (ander) werk bij de huidige werkgever niet mogelijk is. De arbeidsdeskundige adviseert dan het ‘tweede spoor’. Dan begint mijn werk als re-integratieadviseur. Ik ga met een medewerker onderzoeken wat passend werk kan zijn. Daarbij houden we rekening met iemands belastbaarheid, en ook waar iemand met zijn of haar persoonlijke kwaliteiten een nieuwe functie zou kunnen uitoefenen.

We doen dat in twee fases. In de oriëntatiefase onderzoek ik met de medewerker wat diegene kan en wil. Ook onderzoeken we samen wat de medewerker belangrijk vindt in het werk en wat op basis daarvan mogelijk passende functies zijn. Als we dat hebben gedaan, gaan we op zoek naar passend werk; dat noem ik de bemiddelingsfase. Ik help iemand ook met sollicitatievaardigheden, hoe presenteer je jezelf en hoe maak je duidelijk wat je kunt. Ook geef ik aandacht aan wat zo’n grote verandering allemaal met iemand doet. Als re-integratieadviseur doe ik wat nodig is om voor iemand tot de beste oplossing te komen. Daarbij werken we ook samen met de bedrijfsarts, de behandelaar (als daar sprake van is), de arbeidsdeskundige en een jobsearcher. De jobsearcher ondersteunt de medewerker op meerdere manieren:

  • tijdens het solliciteren zoekt hij mee naar geschikte vacatures
  • zoekt een werkervaringsplaats als dat nodig is
  • introduceert de medewerker bij werkgevers
  • neemt deel aan een groot netwerk waar grote landelijke bedrijven aan verbonden zijn
  • het netwerk wordt ingezet om een medewerker persoonlijk voor te stellen

De jobsearcher werkt nauw met de medewerker samen zodat deze er niet alleen voor staat. Naast individuele begeleiding werken we ook in groepen, als iemands belastbaarheid dat toelaat.”

Dat klinkt als een vol programma. Wat als dat allemaal niet lukt?
“Dan overleggen we altijd met de bedrijfsarts en kijken wat er wél lukt. En als er medische gronden zijn om een pauze in te lassen, dan doen we dat.”

 Wat mag je verwachten van een tweede spoor re-integratieadviseur?
“Een goede re-ïntegratieadviseur moet goed kunnen luisteren en empathisch zijn, maar ook doelgericht werken. Ik vind dat een re-integratieadviseur in staat moet zijn om iemand te ondersteunen om passend werk te zoeken waarbij hij rekening houdt met de gevolgen van de ziekte. De re-integratieadviseur is verantwoordelijk voor een adequaat spoor 2 traject. Dat wil zeggen dat het doel – nieuw, passend werk – zo goed mogelijk wordt bereikt. Een re-integratieadviseur werkt samen met alle betrokken professionals en ondersteunt de medewerker om tot de beste oplossing te komen. Tegelijkertijd blijft een goede re-integratieadviseur zichzelf ook professioneel ontwikkelen om een goede coach, een bemiddelaar én adviseur te zijn.”

Denk je dat het noodzakelijk is om als re-integratieadviseur verstand te hebben van leverziektes?
“Onafhankelijk van de gezondheidsklachten kan je bij mij als re-integratieadviseur terecht. In principe hoeft iemand mij niet te vertellen wat er aan de hand is maar in de praktijk merk ik dat mensen vaak wel vertellen welke ziekte zij hebben. Het is fijn dat men mij vertrouwt om dat te vertellen en behalve de zoektocht naar passend werk heb ik daar ook echt aandacht voor. We werken met de Functie Mogelijkheden Lijst (FML) die de bedrijfsarts heeft opgesteld. Daarin staan de mogelijkheden die iemand nog heeft om te kunnen werken. Als blijkt dat mijn aandacht onvoldoende is voor iemand, dan adviseer ik om extra hulp in te schakelen. Wij zijn namelijk geen hulpverleners.”

Kan een medewerker jou alles vertellen of vertel jij het door aan de werkgever?
“De werkgever is verantwoordelijk voor iemands re-integratietraject en moet op de hoogte blijven van de stand van zaken. Daarom schrijf ik rapportages waarin ik laat weten hoe het gaat. Daarbij moet ik wel rekening houden met twee wetten: de Wet verbetering poortwachter en de regels van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat ik geen vertrouwelijke of gevoelige informatie over een medewerker met een werkgever deel, maar dat ik de werkgever wel op de hoogte houd van het proces. Overigens lees je deze rapportages als medewerker ook mee.”

Wat is het resultaat dat ik kan verwachten?
“Het beste resultaat is natuurlijk dat iemand weer kan werken in een baan bij een andere werkgever. Om dat te bereiken help ik de medewerker met kleine stapjes en het boeken van succesjes. Na een periode van niet kunnen werken is het vooral van belang om vertrouwen te krijgen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en lukt helaas niet altijd. Als blijkt dat iemand niet meer kan werken, dan moet diegene een WIA-uitkering aanvragen. In dat geval is het belangrijk dat de medewerker aan het UWV kan aantonen dat zij/hij, met onze professionele hulp, zijn uiterste best heeft gedaan.”

Moet de medewerker ontslag nemen als er een nieuwe passende functie is gevonden?
“Nee. Dat ligt helemaal aan de situatie. Als iemand chronisch ziek is, is het altijd verstandig om een WIA-aanvraag te doen. Dan wordt iemand tot einde van een ziekteperiode van twee jaar bijvoorbeeld gedetacheerd bij een nieuwe werkgever. Dan blijft iemand in dienst bij de voormalige werkgever en kan iemand uitzoeken of de nieuwe functie en het bedrijf bij hen past.’

Hoe kunnen we je helpen?

Keuzehulp

De keuzehulp helpt je met het nadenken over je vraag en welk traject het beste bij je past.
Keuzehulp

Chat

Stel je vraag via de chat of mail naar info@focusnederland.nl. We zijn op werkdagen van 08.30-17.00 uur bereikbaar.
Chat

Telefonisch contact

Je kunt ons op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur bereiken op 088 007 14 00. Wil je liever teruggebeld worden? Dat kan ook. Stel je vraag dan via ons contactformulier.
Bellen