Ik ben een medewerker Ik ben een werkgever Aanmelden

Focus op ervaring

Focus op ervaring II

Je vindt het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en mee blijven bewegen. Of het nu een verandering is in de privé situatie waardoor er behoefte is om werk na al die jaren anders in te richten. Of omdat jij als leidinggevende de kennis en ervaring van de medewerker wilt inzetten in een rol die beter aansluit bij de ontwikkelingen in jouw organisatie.

Meld een medewerker aan

Kies voor beweging

Wat is het? 

Tijdens het traject Focus op ervaring maakt de medewerker een plan op voor zijn of haar verdere loopbaan. Samen met een loopbaanadviseur brengt de medewerker de belangrijkste talenten en motivatie in kaart, en wat het beste past in het leven dat de medewerker nu leidt. Daarna stellen stelt de adviseur samen met de medewerker vast in welke richting men zich kan ontwikkelen en wat daarvoor nodig is. 

Hoe werkt het?

Adviesgesprekken 
Dit traject bestaat uit vier gesprekken met een loopbaanadviseur. Een persoonlijk fysiek gesprek en drie gesprekken via (beeld)bellen. Hierbij wordt door de medewerker antwoord gegeven op vragen als: “Wat is in deze levensfase belangrijk voor mij?”, “Welke rollen en taken passen daarbij?”, “Hoe kan ik mijn kennis en ervaring inzetten op een manier die beter past bij wat ik zinvol vind?” of “Hoe kan ik mijn energielevel vergroten?”. 

Loopbaanportaal 
Tijdens en tot drie maanden na het traject krijgt de medewerker toegang tot het Focus loopbaanportaal. Via wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde vragenlijsten krijgt de medewerker inzicht in talent, motivatie, toegevoegde waarde en wat werk voor hem of haar betekent. In deze digitale leeromgeving wordt het hele traject doorlopen met de daarbij behorende modules die inspireren en motiveren. De modules bestaan uit opdrachten, inspirerende filmpjes en artikelen, boekentips en informatie over ontwikkeling Bovendien kan de medewerker hier te allen tijde vragen stellen aan de adviseur.

Actieplan
De resultaten van het traject worden vastgelegd in een plan. In dit verslag zijn drijfveren, waarden en passende rollen en taken beschreven en actiepunten benoemd om de volgende fase in de loopbaan van de medewerker vorm te geven. Eventueel kan het plan worden aangevuld met opleidingsmogelijkheden. Dit actieplan is voor de medewerker een handig hulpmiddel om de resultaten van het traject te bespreken. 

Waarom gaat dit traject de medewerker helpen?

We begeleiden de medewerker om het persoonlijke doel te bereiken. Daarbij leggen we de nadruk op het stimuleren en ondersteunen van eigen regie door de medewerker.   

Na dit loopbaanadviestraject heeft de medewerker: 

  • een duidelijk beeld over de vervolgstappen in zijn of haar loopbaan 
  • inzicht in hoe dit aan te pakken
  • een helder beeld over ontwikkelkansen
  • zelfvertrouwen om de volgende stappen te zetten 

Wat kost het?

De prijs van dit traject is € 575,- exclusief btw

Hoelang duurt dit traject?

Dit traject duurt acht weken.

Meer uitdaging in mijn werk

Meer uitdaging in mijn werk

loopbaanadvies
Ik wilde graag bij De Haagse Hogeschool blijven maar zocht wel een nieuwe uitdaging. Lees de complete ervaring.
Ervaringen
Wij geloven dat de verhalen van onze deelnemers jou ook inzicht en energie kunnen geven. Zij inspireren jou graag met hun persoonlijke ervaring om je een nog beter idee te geven in wat een traject van Focus kan betekenen.
Lees alle ervaringen

Ik kies dit traject voor een medewerker

Meld de medewerker dan direct aan. Nadat de aanmelding hebt gedaan ontvang je een e-mail bevestiging met daarin de vervolgstappen om dit traject in gang te zetten. Wij kijken er naar uit om deze medewerker te inspireren en ondersteunen en de gewenste doelstellingen te bereiken. Samen zorgen wij voor beweging werk.
 Heb je nog een vraag? Stel je vraag hier.

Meld je aan