Ik ben een medewerker Ik ben een werkgever Aanmelden

Haalbaarheidsonderzoek

Een medewerker is al geruime tijd niet aan het werk en er zijn onvoldoende re-integratiemogelijkheden in het 1e spoor. Dan moet het 2e spoor worden opgestart. Wanneer er grote twijfel is of re-integratie bij een andere werkgever realistisch is kan een haalbaarheidsonderzoek worden ingezet.

Meld een medewerker aan

Zorg voor beweging

Wat is het? 

Een haalbaarheidsonderzoek kan worden gedaan wanneer er grote twijfel is of inzet van een re-integratietraject 2e spoor zinvol is. Dit onderzoek geeft hierover duidelijkheid door de re-integratiekansen van de medewerker te onderzoeken. Met het haalbaarheidsrapport van Focus en een arbeidsdeskundig onderzoek als onderbouwing kan een deskundigenoordeel bij het UWV worden aangevraagd. Wanneer Focus concludeert dat de herplaatsingsmogelijkheden nihil zijn, is er een goede kans dat UWV bevestigt dat er niet in een re-integratietraject geïnvesteerd hoeft te worden. Zolang de belastbaarheid van de medewerker niet wezenlijk verandert tenminste.

Wanneer het haalbaarheidsonderzoek laat zien dat er wél re-integratiemogelijkheden zijn, kan Focus een trajectplan opstellen voor begeleiding in het 2e spoor. In dat geval kan direct met de oriëntatiefase worden gestart.

Hoe werkt het?

Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • kennismaken met medewerker en werkgever
  • bestuderen van het arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek
  • afstemmen met de arbeidsdeskundige
  • verdiepend gesprek met de medewerker
  • berekenen arbeidsmarktkansen met de Focus Kansencheck
  • vacatureonderzoek door een Focus jobsearcher
  • opstellen haalbaarheidsrapport

Wat is het resultaat?

Na het haalbaarheidsonderzoek:

  • is helder wat de kansen voor de medewerker op de arbeidsmarkt zijn
  • ligt er een concreet advies over de vervolgstappen in het re-integratieproces.

 

Wat kost het?

De prijs van dit traject is € 1.485,- exclusief btw.

Hoe lang duurt het?

Dit traject duurt vijf weken.

Een baan die bij mij past

Een baan die bij mij past

re-integratie 2e spoor
Een stap naar een nieuwe toekomst op een plek die past bij wie ik nu ben. Met als einddoel: werkplezier. Lees de complete ervaring.
Met plezier weer aan ’t werk

Met plezier weer aan ’t werk

re-integratie 2e spoor
Ik wilde gewoon heel graag weer aan het werk. Dit kon na een re-integratietraject 2e spoor. Lees de complete ervaring.
Ervaringen
Wij geloven dat de verhalen van onze deelnemers jou ook inzicht en energie kunnen geven. Zij inspireren jou graag met hun persoonlijke ervaring om je een nog beter idee te geven in wat een traject van Focus kan betekenen.
Lees alle ervaringen