Ik ben een medewerker Ik ben een werkgever Aanmelden

Ontwikkel assessment

Je wilt een medewerker laten doorgroeien naar een andere functie en wilt weten op welke punten ontwikkeling nodig is. Je wilt investeren in talentvolle medewerkers en hen perspectief bieden voor een volgende stap binnen jouw organisatie. Hiervoor wil je inzicht krijgen in de ontwikkelmogelijkheden van een medewerker binnen de huidige- of een toekomstige functie. Een ontwikkel assessment geeft richting aan deze beweging in werk.

ontwikkel assessment

Hoe werkt het?

Voorbespreking
Dit traject start met een telefonische voorbespreking op basis van het functieprofiel en de benodigde competenties. Zo krijgen we een goed beeld jouw vraagstuk en de functie- en organisatiecontext. Deze context is voor ons een belangrijke aanvullende informatie.

Assessment dag
Voor de assessmentdag maakt de deelnemer een cognitieve capaciteitentest en een persoonlijkheids- en drijfveren vragenlijst. Tijdens de assessmentdag brengt de psycholoog met een interview in kaart wat de motivatie van de deelnemer is en welke persoonskenmerken en competenties iemand in huis heeft. Hiernaast wordt een praktijkopdracht ingezet, meestal in de vorm van een rollenspel, om communicatieve-, leidinggevende- en/of gespreksvaardigheden van de medewerker inzichtelijk te krijgen (afhankelijk van wat voor de functie gevaagd wordt). De dag wordt afgesloten met een eindgesprek waarin de belangrijkste conclusies besproken worden.

Rapportage
Op basis van de uitkomsten van de assessmentdag schrijft de psycholoog een rapportage met de persoonlijkheidskenmerken, drijfveren, capaciteiten en kwaliteiten van de medewerker in relatie tot de functie. Het rapport geeft duidelijkheid waar de ontwikkelmogelijkheden liggen, hoe ontwikkelbaar deze zijn en welke interventies ingezet kunnen worden om deze ontwikkelpunten te versterken. Na afloop ontvangt de deelnemer binnen maximaal 5 werkdagen de rapportage, welke na goedkeuring naar jou als werkgever toegestuurd wordt.

Wat is het resultaat?

Na dit assessment hebben jij en de medewerker:

  • inzicht in talenten en competenties in relatie tot een specifieke functie
  • inzicht in ontwikkelpunten en de haalbaarheid hiervan
  • concrete adviezen over mogelijke ontwikkelstappen
  • een goede basis voor het maken van een passend ontwikkel- of actieplan

Een ontwikkel assessment kan aangevuld worden met coaching om te werken aan de ontwikkelpunten die naar voren zijn gekomen.

Wat kost het?

€ 1850,00 exclusief btw, inclusief 1 praktijkopdracht.

Hoelang duurt dit traject?

Het assessment wordt in overleg ingepland, meestal is dit binnen twee weken. De voorbereidingstijd is ongeveer 2,5 uur voor de deelnemer en het praktijkgedeelte duurt ongeveer een dagdeel op locatie in Zoetermeer of indien gewenst online via Microsoft Teams.

Meer uitdaging in mijn werk

Meer uitdaging in mijn werk

loopbaanadvies
Ik wilde graag bij De Haagse Hogeschool blijven maar zocht wel een nieuwe uitdaging. Lees de complete ervaring.
Ervaringen
Wij geloven dat de verhalen van onze deelnemers jou als werkgever ook inzicht kunnen geven. Zij inspireren jou graag met hun persoonlijke ervaring om je een nog beter idee te geven wat een traject van Focus kan betekenen.
Lees alle ervaringen