Ik ben een medewerker Ik ben een werkgever Aanmelden

Selectie assessment

ontwikkel assessment

Je wilt scherper inzicht krijgen in de geschiktheid van een sollicitant voor een functie. Een selectie assessment geeft je een onafhankelijk en objectief advies over de profielmatch, talenten en ontwikkelpunten. Voor elk profiel en functieniveau. Zo kun je erop vertrouwen dat een nieuwe medewerker een aanwinst is voor je organisatie. 

Hoe werkt het?

Voorbespreking
Dit traject start met een telefonische voorbespreking, mede op basis van het functieprofiel en de benodigde competenties. Zo krijgen we een goed beeld van de functie en de werk- en organisatiecontext waarbinnen de nieuwe medewerker goed moet kunnen functioneren. Deze context is voor ons een belangrijke aanvullende informatie.

Assessment dag
Voor de assessmentdag maakt de deelnemer een cognitieve capaciteitentest en een persoonlijkheids- en drijfveren vragenlijst. Tijdens de assessmentdag brengt de psycholoog met een interview in kaart wat de motivatie van de deelnemer is en welke persoonskenmerken en competenties iemand in huis heeft. Hiernaast wordt een praktijkopdracht in de vorm van een rollenspel ingezet om communicatieve-, leidinggevende- en/of gespreksvaardigheden van de medewerker inzichtelijk te krijgen (afhankelijk van wat voor de functie gevaagd wordt). De dag wordt afgesloten met een eindgesprek waarin de belangrijkste conclusies gedeeld worden.

Rapportage
Op basis van de uitkomsten van de assessmentdag schrijft de psycholoog een rapportage met de persoonlijkheidskenmerken, drijfveren, capaciteiten en kwaliteiten van de medewerker in relatie tot de functie. Het rapport geeft duidelijkheid waar de talenten en mogelijkheden liggen en ook waar de ontwikkelpunten, valkuilen en risico’s liggen. Op basis van deze uitkomsten geeft de psycholoog een geschiktheidsadvies af.

Na afloop ontvangt de deelnemer binnen maximaal 5 werkdagen de rapportage, welke na goedkeuring naar jou als werkgever wordt toegestuurd en toegelicht.

Wat is het resultaat

Na dit assessment hebben jij en de sollicitant:

  • inzicht in talenten en competenties in relatie tot een specifieke functie
  • inzicht in concrete ontwikkelpunten en de haalbaarheid hiervan
  • inzicht in de match tussen willen en kunnen
  • een concreet advies over de geschiktheid voor de functie
  • adviezen over mogelijke ontwikkelstappen

Wat kost het?

€ 1.850,- exclusief btw, inclusief 1 praktijkopdracht

Hoelang duurt dit traject?

We streven ernaar het assessment binnen 2 weken in te plannen. Bij spoed kijken wij samen naar de mogelijkheden om het assessment zo snel mogelijk in te kunnen plannen. De voorbereidingstijd is ongeveer 2,5 uur voor de deelnemer en het praktijkgedeelte duurt ongeveer een dagdeel op locatie in Zoetermeer of indien gewenst online via Microsoft Teams.

Meer uitdaging in mijn werk

Meer uitdaging in mijn werk

loopbaanadvies
Ik wilde graag bij De Haagse Hogeschool blijven maar zocht wel een nieuwe uitdaging. Lees de complete ervaring.
Ervaringen
Wij geloven dat de verhalen van onze deelnemers jou als werkgever ook inzicht kunnen geven. Zij inspireren jou graag met hun persoonlijke ervaring om je een nog beter idee te geven wat een traject van Focus kan betekenen.
Lees alle ervaringen