Ik ben een medewerker Ik ben een werkgever Aanmelden

Re-integratie spoor 2

Na het eerste ziektejaar start een re-integratie spoor 2 traject. De wet verbetering poortwachter geeft de wettelijke eisen aan.

Read More

Inventarisatiefase

Je bent al een tijdje niet aan het werk en er zijn voor jou onvoldoende mogelijkheden om terug te keren naar je huidige functie. Je wilt veerkracht en zelfvertrouwen hervinden en weer met plezier naar je werk gaan. Nu is je blik gericht op jouw mogelijkheden en een nieuwe (werk) toekomst. 

Read More

Inventarisatiefase

Een medewerker is al geruime tijd niet aan het werk en er lijken onvoldoende mogelijkheden om terug te keren in de huidige functie, het 1e spoor. Dan moet een traject Re-integratie 2e spoor worden opgestart.

Read More

Oriëntatiefase

In de orientatiefase krijg je inzicht in jezelf en wat er nodig is om verder te komen. En ga je ontdekken wat deze nieuwe inzichten betekenen voor jouw mogelijkheden. Na deze fase weet je wat je moet gaan doen, heb je veerkracht en het vertrouwen dat het goed komt. En heb je een concreet beeld hoe jouw toekomst er uit kan gaan zien. Dat geeft houvast en richting aan de vervolgstappen. 

Read More

Oriëntatiefase

In de orientatiefase krijgt de medewerker inzicht in zichzelf en wat er nodig is om verder te komen. Na deze fase is veerkracht ontwikkeld en is er bij de medewerkers het vertrouwen aanwezig dat het goed komt. Er is nu een concreet beeld hoe de toekomst er uit kan gaan zien. Dat geeft houvast. 

Read More

Bemiddelingsfase

In de oriëntatiefase krijgt de medewerker inzicht in zichzelf en wat er nodig is om verder te komen. Hier gaat de medewerker ontdekken wat deze nieuwe inzichten betekent voor zijn/ haar mogelijkheden en krijgt hij zij een goed beeld hoe de toekomst eruit kan gaan zien.

Read More

Haalbaarheidsonderzoek

Een medewerker is al geruime tijd niet aan het werk en er lijken onvoldoende mogelijkheden om terug te keren in de huidige functie, het 1e spoor. Dan moet een traject Re-integratie 2e spoor worden opgestart. Is het nog niet duidelijk of re-integratie bij een andere werkgever zinvol is voor de medewerker? Zet dan eerst een haalbaarheidsonderzoek in. Zorg jij voor beweging?

Read More

Oriëntatie en bemiddelingsfase

In de oriëntatiefase krijg je inzicht in jezelf en wat er nodig is om verder te komen, ga je ontdekken wat deze nieuwe inzichten betekenen voor jouw mogelijkheden en heb je een concreet beeld hoe jouw toekomst er uit kan gaan zien.

Read More

Re-integratie 2e spoor

Je bent al een tijdje niet aan het werk en herstellende. Er zijn voor jou onvoldoende mogelijkheden om terug te keren naar je huidige functie. Je wilt veerkracht en zelfvertrouwen hervinden en weer met plezier naar je werk gaan. Nu is je blik gericht op jouw mogelijkheden en een nieuwe baan. Ben jij klaar voor een nieuwe werktoekomst?

Read More