Trainingen. Just Focus

Personal branding (workshop)

Je talent onder de aandacht brengen: profileren en presenteren

Om te werken aan je loopbaan en binnen de organisatie kansen voor jezelf te creëren is het belangrijk om je toegevoegde waarde te kennen (profileren) en deze uit te kunnen dragen (presenteren).

Tijdens deze workshop onderzoeken de deelnemers wat zij de organisatie te bieden hebben en leren zij hun bijdrage aan het team op een kernachtige manier te benoemen.

De resultaten worden verwerkt in een pitch waarin de deelnemers hun brand formuleren. Om hun presentatievaardigheden aan te scherpen presenteren alle deelnemers in de middag ook een STARR dat zij ter voorbereiding op de workshop hebben geschreven. De trainer en medecursisten geven feedback op inhoud en non-verbale aspecten van de presentatie.

De training wordt afgerond met een korte uitleg over profilering in CV en social media.

Het resultaat van de training is dat de deelnemers  zicht hebben op hun drijfveren, competenties en rollen, en dat zij hun toegevoegde waarde voor de organisatie concreet kunnen benoemen en onder de aandacht brengen.