Re-integratie: beter aan het werk. Just Focus

Re-integratie 2de spoor

Focus ondersteunt medewerkers die in de periode van herstel na ziekte of psychische klachten, gespecialiseerd advies en begeleiding nodig hebben om met zelfvertrouwen, inzicht en zelfredzaamheid een nieuwe baan te verwerven omdat zij niet kunnen terugkeren in hun laatste functie en werkkring. Met als doel:

  • Het hervinden van eigen kracht en vertrouwen;
  • Goed zicht krijgen op belastbaarheid en mogelijkheden en de belastbaarheid vergroten;
  • Zicht op kennis en vaardigheden en de vertaalslag maken naar functiemogelijkheden;
  • Handigheid krijgen in solliciteren, netwerken en het gebruiken van arbeidsmarktbronnen;
  • Passend en duurzaam werk vinden en behouden.

Intake re-integratie 2de spoor

Het re-integratietraject start altijd met een intake en inventarisatie onderzoek. Het resultaat van de intake en de inventarisatie is een plan van aanpak voor het vervolg van de re-integratie en dient als start voor het 2de spoor traject. 

Aanpak

De medewerker krijgt een uitnodiging voor een intakegesprek nadat Focus het arbeidsdeskundig onderzoek en de FML heeft ontvangen. Op basis van het intakegesprek wordt een trajectvoorstel op maat gemaakt. De inventarisatie richt zich op een 1ste indicatie van weerbaarheid, sociale omgeving, zelfvertrouwen, presentatie, talenten, flexibiliteit, relevante werkervaring, up-to-date scholing en wensen van de medewerker. Het doel is dat de medewerker of een nieuwe, passende baan vindt of dat hij alle vaardigheden en kennis in huis heeft om dit binnen afzienbare tijd te realiseren. Mocht het advies zijn om geen 2de spoor te starten dan zal de adviseur een adviserende rol hebben richting werkgever en werknemer betreffende de vervolgstappen.

In het trajectvoorstel op maat van 6 maanden zijn o.a. mijlpalen opgenomen aan de hand van de fases zoals weergegeven in onderstaand schema. Deze mijlpalen vormen de subdoelen die gerealiseerd moeten worden op weg naar werk. Het plan wordt getoetst op haalbaarheid door een arbeidsdeskundige.

Uitvoering 

Afhankelijk van de resultaten uit de intake wordt een keuze gemaakt uit het aanbod van interventies en trajectonderdelen. We combineren onze kennis van veranderingsprocessen, stress, Wet Verbetering Poortwachter, loopbaanvragen en de arbeidsmarkt, om medewerker en organisatie optimaal te ondersteunen.

Gedurende en tot en met 3 maanden na afronding van het traject krijgt de medewerker toegang tot een persoonlijke digitale leeromgeving. Hierin kan de medewerker aan zijn ontwikkeling werken door middel van testen en opdrachten die aansluiten op zijn de terugkeer naar werk.

Wil je meer informatie over Re-integratie 2de spoor, neem dan contact met ons op