Trainingen. Just Focus

Een goed ontwikkelgesprek (managementtraining)

Medewerkers optimaal faciliteren in hun ontwikkeling en vergroten van inzetbaarheid


Deze managementtraining is voor leidinggevenden die de kwaliteit van hun ontwikkelgesprekken willen verbeteren om zo de talenten van hun medewerkers effectiever in te kunnen zetten en duurzame inzetbaarheid te bevorderen. 

Ontwikkeling en inzetbaarheid

Duurzaam goed presterende bedrijven onderscheiden zich door een zeer sterke gerichtheid op mensen en hun vermogen om zich te ontwikkelen en kennis uit te wisselen. Bij het realiseren van een dergelijke cultuur spelen leidinggevenden een belangrijke rol. Hun leiderschapskwaliteiten en communicatieve vaardigheden zijn bepalend voor de mate waarin zij hun medewerkers kunnen stimuleren en faciliteren hun verantwoordelijkheid te nemen om zich te ontwikkelen en te werken aan hun inzetbaarheid.

In de training van 1 dag, krijgen leidinggevenden een helder beeld van de factoren die ontwikkelingsgerichtheid en inzetbaarheid vergroten en de taken en verantwoordelijkheden die zij in deze processen kunnen nemen. Daarnaast wordt geoefend met het voeren van ontwikkelgesprekken op basis van casuïstiek die door de leidinggevenden wordt ingebracht. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een acteur of zogenaamde reality-kandidaten; cliënten die bij Focus in begeleiding zijn zodat geoefend kan worden met échte loopbaanvragen.

Het resultaat is dat de deelnemers een duidelijk beeld van hun rol in ontwikkeling en handvatten hebben om inzetbaarheid te vergroten. Zij hebben vaardigheden om verdiepende gesprekken te voeren die resulteren in concrete acties.