Trainingen. Just Focus

Nu aan de slag voor de toekomst (training)

Werken aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in groepsverband

Deze training wordt gegeven in groepsverband en is een serie van drie workshops gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. In beide domeinen is een effectieve stijl van leren en ontwikkelen een belangrijke succesfactor. In het programma maken de deelnemers zich deze stijl van leren en ontwikkelen eigen: de duurzame inzetbaarheid competentie.

Met de vragenlijst Vital@Work inventariseren de deelnemers persoonlijke aandachtspunten in het brede bereik van duurzame inzetbaarheid. Daarnaast krijgen zij gefundeerde informatie over voeding, beweging en ontspanning om te kunnen werken aan een gezondere levensstijl. Om in de toekomst passende loopbaankeuzes te maken onderzoeken de deelnemers hun talent en formuleren zij hun personal brand. Tussen de workshops door bereiden de deelnemers zich voor met tests en opdrachten in het Focus loopbaanportaal

Het resultaat is dat de deelnemers een effectieve stijl van leren en ontwikkelen en een proactieve houding hebben eigen gemaakt om ook in de toekomst inzetbaar te blijven. Een duidelijk beeld hebben van eigen talent om passende loopbaan-keuzes te kunnen maken plus een SMART actieplan voor de korte en de lange termijn.